Reducció de línies de P3 al Baix Llobregat. El Departament diu que baixa ràtios, al Baix Llobregat tanquen grups

Els SSTT del Baix Llobregat tan sols aplicarà la baixada de ràtios que ha anat publicitant a 4 municipis de tota la comarca, una quantitat totalment insuficient.

Us animem a adherir-vos a la nostra campanya A LES AULES NO MÉS DE 20, reclamant la baixada de ràtios de forma generalitzada. Aquí podeu trobar l’enllaç al MANIFEST i al FORMULARI d’adhesió.

El Departament d’Educació en Roda de premsa va presentar les dades de l’oferta pública inicial de places escolars pel pròxim curs 2021-22 destacant que, malgrat la baixada de natalitat que repercutia en el Sistema educatiu en uns 3000 alumnes menys en les aules de P3, es comprometia a no tancar grups de forma sistemàtica, sinó que reduiria la capacitat, és a dir, es comprometia a reduir les ràtios màximesde les aules per assegurar una escolarització equilibrada i també per lluitar contra la segregació. 

Però a l’hora dels fets, s’ha anunciat el tancament de 23 línies de P3 a tota Catalunya de les quals 13 són d’escoles públiques i 10 d’escoles concertades. Curiosament (i indignantment) de les 13 línies de P3 d’escoles públiques que es veuen afectades en oferta inicial a tota Catalunya, 10 són del Baix Llobregat. I curiosament, de les concertades, cap d’elles és d’aquest Servei Territorial i a més a més han tornat a sortir amb totes les línies autoritzades.  Aquests fets són un greuge comparatiu amb la resta de municipis de Catalunya. Tant els centres educatius, com la ciutadania, veuen una altra vegada, com la baixada de ràtios no es contempla com a principal eix vertebrador a l’hora de fer la planificació escolar. Així es torna a ignorar un dels elements més equilibradors de l’escolarització, el qual evita la segregació i afavoreix la capacitat dels centres per treballar d’una forma més personalitzada, inclusiva, tot facilitant l’equitat i la cohesió social en el sistema educatiu.

El Síndic de Greuges, sindicats i diferents organitzacions han posat sobre la taula la reducció de ràtios com un dels principals elements que calia modificar per tal d’evitar la situació de segregació escolar que es donava en el sistema i que la nova normativa, el Decret 11/2021 sobre la programació de l’oferta educativa i d’admissió d’alumnat,  publicat aquest mes de febrer, ha considerat i modificat en relació amb el Decret 75/2007 del 27 de març anterior.  Malgrat la nova publicació del decret que intenta posar mesures per equilibrar i introduir la possibilitat de baixada de ràtios, els SSTT del Baix Llobregat han optat fer una aplicació restrictiva que contrasta amb el que va anunciar el Departament d’Educació d’una forma totalment equidistant: 3 reduccions de línia pública de P3 en tota Catalunya davant les 10 d’una sola comarca.

Des de fa molts cursos CGT Ensenyament hem denunciat el greuge que suposa pels centres públics tancar línies abans de les preinscripcions. Ja que predisposa l’elecció de les famílies en tant que genera incertesa de si hi haurà plaça per al seu infant i si els caldrà anar a la segona opció, i alhora, estigmatitza erròniament la imatge del centre. Aquest fet genera un perjudici per l’escola pública, ja que en l’escola concertada surten a l’oferta inicial totes les línies autoritzades, encara que el curs anterior, per manca de demanda, haguessin perdut alguna línia. Per contra, l’escola pública no se li dóna ni l’opció de sortir en l’oferta inicial. Aquesta política contrasta fortament amb la realitat quan observem que any rere any augmenta la demanda de preinscripció a les escoles públiques, tot clamant una necessitat d’inversió en recursos i l’aturada dels tancaments.

Reclamem l’aturada dels tancaments de línies públiques, la baixada de ràtios i el repartiment d’alumnat entre tots els centres públics del municipi, específicament en aquells municipis on ja en l’oferta inicial s’havien anunciat tancaments. 

Reclamem cap supressió de personal docent, ni de TEEI, cap desinversió en recursos humans (docent, PAE, PAS) en cap centre, cap tancament de línies per baixada de natalitat. Demanem el manteniment de les plantilles ja sigui, pel foment de la qualitat en l’atenció educativa, com per la qüestió de la seguretat sanitària, com per afavorir recursos humans educatius que permetin treballar per l’equitat i la igualtat d’oportunitat. L’Educació pública necessita inversió i no més retallades.

Exigim als SSTT del Baix Llobregat la modificació dels criteris seguits, per tal de no fer tancaments de línies públiques, i  l’efectiva baixada de ràtios en tots els municipis i especialment en aquells que per baixada de natalitat calgui. Sense excuses, la normativa ho permet com ho ha permès per a la resta de Catalunya.

Us animem a adherir-vos a la nostra campanya A LES AULES NO MÉS DE 20, reclamant la baixada de ràtios de forma generalitzada. Aquí podeu trobar l’enllaç al MANIFEST i al FORMULARI d’adhesió.