Sobre les classes online

Molts centres, a través de diversos canals, estan mantenint la comunicació amb les famílies i l’alumnat per tal d’afavorir la continuïtat de l’activitat educativa durant el confinament que es preveu llarg. Valorem positivament aquestes iniciatives però sempre que tinguin en compte que no tothom té les mateixes oportunitats, el mateix accés a les eines ni l’acompanyament de les famílies necessaris.

orientacions-centres-tancament-coronavirus.pdfRecentment, el Departament d’Educació, ha publicat Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus. En aquest document expresa que en el marc de la seva autonomia, cada centre gestionarà el treball de l’alumnat durant el tancament i que es pot valorar la conveniència de proposar tasques que es puguin fer autònomament, amb consultes telemàtiques al professorat quan convingui. Deixa en mans dels equips docents la responsabilitat de coordinar i regular aquestes activitats i fer-ne el retorn corresponent.

informacioI_-17_de_marcIp.pdf.pdfPer altra banda, el Departament d’Educació a través de comunicacions als centres manifesta que valora positivament aquestes iniciatives, però demana prudència i que no es proposin activitats subjectes a qualificació que puguin suposar un greuge comparatiu donades les diferents condicions d’accés a la tecnologia per part de les famílies. Que les activitats no siguin avaluables ho ha posat de manifest en diverses declaracions el mateix conseller.

Tenim constància, també, que alguns centres estan proposant tasques avaluables.

Estem rebent múltiples consultes sobre com queden aquestes qüestions: sobre la conveniència o no de proposar determinades activitats, si les activitats poden estar subjectes a qualificació, a quin nivell de teletreball ens poden obligar als docents, etc.

Per això demanem instruccions clares i precises al Departament sobre aquesta qüestió, contemplant sempre la situació de l’alumnat més desfavorit, i que es tingui prevista des de ja mateix una partida d’ajuda econòmica en els pressupostos per garantir la igualtat real de l’alumnat i evitar així la bretxa digital que suposa que no totes les families tinguin la mateixa conectivitat i disponibilitat d’equips.