Sobre les reduccions de jornada a l’IMEB

Us informem que el 9 de juny l’IMEB va publicar una circular respecte les reduccions de jornada, on en el punt 2.6 especifica que s’haurà de fer la reducció durant la jornada diària de dilluns a divendres, impedint-se la concentració dels dies de treball en 3, 4 o 5 dies com era possible fins ara i com és possible pel personal del Consorci d’Educació.
 
Vam expressar el nostre desacord a gerència de l’IMEB i vam elaborar una instància de reclamació.
 
També us informem que es va parlar a la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament i es va reclamar la retirada de la circular fins negociació a l’IMEB o a la Mesa General. l’IMEB ha retirat la circular, però ha publicat una mesura transitòria que no millora les coses, sinó que crea un greuge comparatiu entre treballadores atès que només permet la concentració a les persones que ja ho gaudien el curs anterior. Estem reclamant que retirin aquesta mesura també i que es permeti la concentració de la jornada a tothom. 
El proper 12 de juliol tenim reunió per constituir el grup de treball amb la resta de sindicats a l’IMEB, esperem que allí poguem foçar la retirada de la mesura transitòria.
 
A més a més, entrarem per registre la instància al respecte. Instem a tot el personal a fer el mateix i a participar en totes aquelles convocatòries de mobilització que espuguin donar.