S’obren les llistes per a fer substitucions i interinatges (fins el 20.5.15)

Convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona(CEB).

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Termini: l’últim dia per presentar la sol.licitud és el 20 de maig

Especialitats convocades: 

Educació infantil i primària
(INF) Educació infantil 
(AL) Audició i llenguatge
(PRI) Educació Primària 2
Professor/a d’Ensenyament secundari
LC Llengua i literatura catalana
FQ Física i Química
501 Administració d’empreses
502 Anàlisi i química industrial
507 Informàtica
524 Sistemes electrònics 
525 Sistemes electrotècnics i automàtics
Professors Tècnics de Formació Professional 
608 Laboratori