SOS. Literatura a l’ensenyament

Col·lectiu Pere Quart. Atès que hem llegit el Manifest SOS literatura a l’ensenyament, en defensa de la presència de la literatura a l’aula (vegeu enllaç), ens hi adherim i signem aquesta petició per sol·licitar que es valori de manera efectiva, és a dir, amb la dedicació horària pertinent, recuperant així les tres hores setmanals al batxillerat. Que es valori com un saber que cal trasmetre per a la Secundària i, a Batxillerat, molt especialment. Que es vetlli perquè aquest saber no resti diluït en els currículums. I finalment que s’estableixin les condicions perquè s’imparteixi de forma que desvetlli l’interès, es fomenti la creativitat, la sensibilitat i el coneixement envers el nostre patrimoni literari.

Manifest

Us podeu adherir al manifest del col·lectiu Pere Quart a la plataforma Change.org