Substitució del nivell B2 pel nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües per impartir especialitats d’alemany, anglès, francès i italià del cos de professors d’ensenyaments secundaris

Substitució del nivell B2 pel nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües per impartir especialitats d’alemany, anglès, francès i italià del cos de professors d’ensenyaments secundaris. Clica