Surrealisme i intent de precarització a l’Escola Massana

CGT CEB IMEB. Les treballadores docents del Grau Universitari en Arts i Disseny han estat patint durant els darrers mesos l’angoixa provocada per la incertesa del futur del grau. Un patiment totalment innecessari i que es podria haver evitat si el CEB i la direcció del centre haguessin actuat correctament i haguessin escoltat el claustre durant tot aquest temps.

Avui al matí la CGT CEB-IMEB i la CGT-UAB hem participat en la reunió convocada per l’Ajuntament de Barcelona, amb representació del CEB i la direcció del centre. També hi han participat els representants de les assemblees de docents i d’alumnat de la Massana, gràcies als quals s’ha pogut celebrar aquesta reunió i que han fet una tasca extraordinària durant les darreres setmanes.

Assignacions docents no tancades amb el curs començat, horaris enviats un diumenge a la tarda per a aplicar l’endemà, amb hores que no corresponen amb les assignacions previstes, reducció de la plantilla, reestructuració del grau per part de la direcció del centre (sí, esteu llegint bé, potser no tenen clar que les guies docents publicades i a partir de les quals l’alumnat ha configurat la seva matrícula al mes de juliol NO es poden modificar amb el curs començat)… I tot això sense criteris objectius, consensuats i votats al claustre, i amb una falta de transparència en tots els aspectes. Un despropòsit absolut.

Una escola sense l’equip de grau en actiu, sense representació de l’alumnat de grau al consell escolar, amb un 80% de la plantilla de treballadores del grau interines, i sense possibilitat d’estabilització donat que de fet són PDI (professorat docent investigador) i sense que se’ls valori la tasca de recerca que duen a terme i gràcies a la qual el grau disposa d’acreditació.

Des de la CGT hem defensat el dret de l’alumnat a rebre un ensenyament de qualitat i el dret del professorat a treballar en unes condicions justes i dignes. En cap cas l’alumnat i el professorat de la Massa ha d’assumir i patir les conseqüències dels possibles errors de gestió de la direcció o del CEB.

Gràcies a la pressió i bona feina de les assemblees de professorat i alumnat de la Massana s’han desmuntat els arguments de la direcció i del CEB i s’ha evidenciat els seus errors i la seva falta de previsió durant els darrers mesos, tot i la demanda d’un pla d’anticipació per part del professorat.

La reunió ha finalitzat amb el compromís per part del CEB i la direcció del centre que l’afectació final només serà de 1,5 dotacions menys que el curs passat, i permetent distribuir aquesta reducció d’hores entre el professorat: no s’acomiadarà a cap membre del professorat!

Davant de la gestió autocràtica dels centres educatius, ens hi trobaran sempre de front!

Enhorabona, @plataformaEM! Seguim!
CGT CEB IMEB