Publicat al DOGC del currículum dels ensenyaments de batxillerat

El DOGC ha publicat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, que defineix l’estructura del currículum i…

Real Decreto por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las…

Actualització de les instruccions per a l’avaluació de l’ESO i el batxillerat

La Direcció General de Currículum i Personalització ha publicat una actualització del document sobre l’avaluació, promoció…

​​Instruccions per als centres que imparteixen batxillerat

La situació de la pandèmia derivada de la covid-19 en el sistema educatiu va fer necessari…