​​Instruccions per als centres que imparteixen batxillerat

La situació de la pandèmia derivada de la covid-19 en el sistema educatiu va fer necessari…