Publicat al DOGC del currículum dels ensenyaments de batxillerat

El DOGC ha publicat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, que defineix l’estructura del currículum i que inclou com a novetat  l’enfocament competencial dels aprenentatges: Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació d​els ensenyaments de batxillerat.

Abans d’iniciar aquest curs, el Departament va lliurar-vos l’esborrany definitiu d’aquest Decret. El document que s’aprova ha experimentat una reorganització del preàmbul i d’alguna part de l’articulat, amb aclariments normatius, però sense un canvi global en el text en relació amb la versió en tràmit que vau rebre. S’hi manté l’organització de les matèries i la distribució horària, i es considera la possibilitat d’aplicar progressivament, durant els propers tres cursos, la implantació de les matèries optatives trimestrals. 

Us recordem que des dels centres educatius podeu plantejar els vostres dubtes a la Inspecció i les necessitats de formació al centre de recursos pedagògics corresponent. ​​

s informació sobre el desplegament d’aquest currículum.