Actualització de les instruccions per a l’avaluació de l’ESO i el batxillerat

La Direcció General de Currículum i Personalització ha publicat una actualització del document sobre l’avaluació, promoció i titulació per al curs 2021-2022:

Aspectes clau a tenir en compte el curs 2021-2022 en relació amb l’avaluació, la promoció i la titulació a l’ESO i al batxillerat.​