“He d’entregar el certificat de no ser delinqüent sexual?”

En resum, s’ha d’acreditar no haver estat condemnat per delictes sexuals amb una declaració responsable de…

Declaració responsable certificació negativa delictes sexuals

7-15 de març DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER ESTAT CONDEMNAT PER SENTÈNCIA FERMA PER DELICTES CONTRA…

Tramitar via correu el certificat de penals

Quí pot sol·licitar-lo / presentar-lo? Qualsevol persona física major d’edat, així com les persones jurídiques a…