Llicència per assumptes propis

Aquesta llicencia és per al personal funcionari de carrera (no funcionari en pràctiques ni els interí).…

Llicència ​​​per estudis (s​ense retribució)

Aquesta llicència és per a funcionaris. S’ha de sol·licitar abans del 30 de juny anterior al…

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)

Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE. A622.pdfSol·licitud de llicència, documentació i normativa –…

​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Personal docent acollit a la Seguretat Social A partir de l’1 de desembre de 2015 va…

[Llicència per] Accident laboral

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR: • Funcionari • Personal interí i substitut • Personal laboral Com…

Subsidi per incapacitat temporal [MUFACE]

El subsidi d’incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració…

100% de retribucions en tots els casos de baixa (incapacitats temporals)

S’ha publicat el Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i…