Normativa

Documentació oficial sobre la gestió i organització dels centres educatius Llicències i permisos Borsa Personal PAE

[Oposicions personal laboral] Valoració provisional dels mèrits

10 dies per fer les reclamacions (del 27 de setembre al 10 d’octubre, ambdós inclosos). S’ha…

Òrgans de representació del personal laboral

Comitès d’empresa​ L’article 56.4 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la…

VI CONVENI COL·LECTIU ÚNIC D’ÀMBIT DE CATALUNYA DEL PERSONAL LABORAL DE LA LA GENERALITAT DE CATALUNYA

L’enllaç conté el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat…