Òrgans de representació del personal laboral

Comitès d’empresa​

L’article 56.4 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat determina que el comitè d’empresa és l’òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors en l’empresa o centre de treball per a la defensa dels seus interessos, i es constitueix en cada centre de treball on el cens sigui de 50 o més treballadors. Li corresponen les competències, les funcions, la capacitat, les garanties i els drets que els articles 64, 65 i 68 de l’Estatut dels treballadors i altres disposicions legals li confereixen.

Representació assolida per les diferents organitzacions sindicals en els comitès d’empresa del Departament d’Educació a les eleccions sindicals del 25 d’abril de 2023.

Organitzacions sindicalsBarcelonaGironaLleidaTarragonaTotal
AMRC565420
CCOO667524
CGT5 117
INTERSINDICAL-CSC 2  2
JUNTS2 147
UGT723517
USTEC-STEs45 211
TOTAL2921172188

​Comitè intercentres

De conformitat amb el previst a l’article 56.5 del VI conveni, el Comitè Intercentres es constitueix en tots els departaments que tenen delegats de personal o comitès d’empresa territorials en més d’una província, essent les funcions de l’esmentat Comitè Intercentres les següents: 

“En el seu àmbit, per analogia, els corresponen les funcions previstes per als comitès d’empresa territorials: negociar tots els temes específics previstos al conveni únic que afectin exclusivament el personal del seu àmbit de representació i aquells que la CIVE li delegui”.

Al Departament d’Educació el Comitè Intercentres està constituït per 13 membres (en formen els delegats de personal, no és un òrgan paritari) i representa a tot el personal laboral del Departament, inclòs el personal amb funcions docents gestionat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres (professorat de religió, música, etc).

En la constitució del Comitè Intercentres s’ha de respectar la proporcionalitat dels sindicats, segons els resultats electorals de les últimes eleccions en cada àmbit específic.

Representació assolida pel Comitè Intercentres a les eleccions sindicals del 25 d’abril de 2023:

Organitzacions sindicals​​Membres
CCOO – Comissions Obreres4
AMRC – Associació de Mestres de Religió de Catalunya3
UGT – Unió General de Treballadors2
USTEC-STEs (IAC)2
JUNTS – Sindicat de Docents de Religió de Primària i Secundària de Catalunya1
CGT1
Total membres Comitè Intercentres13

Composició del Comitè Intercentres (25 d’abril de 2023)

Organització sindicalRepresentantCàrrec
CCOOConxita Mañé ArmenterosPresidenta
Balbina Espart SimóMembre
Cristina Larramona PlaMembre
Cesca Pérez AlejoMembre
AMRCSusana Vilar HervásMembre
José Ángel Borja SimóMembre
Aurora Rubio GómezMembre
UGTIolanda Estrada SanzMembre
Angela Elena Rosillo LindeMembre
USTEC – STEsSilvia Cadanet i GodoMembre
Susanna Chertó MuletMembre
JUNTS-SDRMontserrat Mena RubioSecretària
CGTOlga González RuizMembre

Comitè de seguretat i salut

Trobareu tota la informació a l’apartat Organització de la preve​nció​.