Normativa

Documentació oficial sobre la gestió i organització dels centres educatius

  • Documents per a l’organització i la gestió dels centres Organització del centre. ORGANITZACIÓ DE CENTRES
  • Documents per a l’organització i la gestió dels centres Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius DIRECTRIUS PER L’ORGANITZACIÓ DE SERVEIS EDUCACTIUS
  • Documents per a l’organització i la gestió dels centres Gestió del personal de les escoles bressol. GESTIÓ DEL PERSONAL ESCOLA BRESSOL
  • Documents per a l’organització i la gestió dels centres Organització de les escoles bressol. RGANITZACIÓ ESCOLES BRESSOL
  • Documents per a l’organització i la gestió dels centres Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa. PERMISOS, LLICÈNCIES, ABSÈNCIES, DRET A VAGA, etc. PERSONAL PAS I PAE
  • Documents per a l’organització i la gestió dels centres Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa. FUNCIONS I JORNADA PAE. GESTIÓ PERSONAL PAS I PAE
  • Documents per a l’organització i la gestió dels centres Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER. ESCOLES RURALS
  • Documents per a l’organització i la gestió dels centres Educació inclusiva. EDUCACIÓ INCLUSIVA
  • Documents per a l’organització i la gestió dels centres Acompanyament a l’alumnat. ACOMPANYAMENT ALUMNAT

Llicències i permisos

Borsa Personal PAE