Terrassa (més centres)

– Institut Montserrat Roig: Sopar, taller de pancartes i audiovisuals fins mitjanit (aprox)

– Institut Copèrnic: Sopar i taller de pancartes fins la 1h

– Institut Torre del Palau: tenen previst sopar i tancada, però han d’acabar de decidir si se sumen a altre centre proper.

– Escola Marià Galí: L’AMPA està organitzant les activitats, però han de decidir si les tiren endavant o si s’afegeixen a un altre centre.