Tombem els pilars de la precarietat. VAGA del 8 al 11 juny a la UAB

La situació de la plantilla al conjunt de les Universitats, en general, i a la UAB, en particular, és des de fa temps insostenible. Ara, amb la crisi catalitzada per la COVID-19, el grau d’explotació a què es veu sotmesa la plantilla s’ha incrementat encara més, arribant fins i tot a denegar pròrrogues contractuals aprovades pel propi ministeri. La manca de voluntat negociadora per part de la UAB, menyspreant el conjunt dels treballadors, no ens ha deixat cap altra alternativa que la convocatòria de vaga pels propers dies 8, 9, 10 i 11 de juny.

Les exigències mínimes immediates que permetin començar a redirigir la nefasta situació de la plantilla són:

1.- La finalització de la concatenació fraudulenta de contractes temporals.
2.- Aturar l’increment de ràtios en graus i màsters. L’increment de ràtios perjudica objectivament la qualitat de la docència i incrementa la sobrecàrrega docent del professorat, ja que el que es busca és eliminar llocs de treball.
3.- El reconeixement de l’esforç addicional que en molts casos, tant en l’àmbit docent com en el d’administració, suposa l’activitat laboral de forma telemàtica.
4.- El compliment estricte de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) i l’aplicació del quart any de contracte.
5.- La immediata equiparació salarial dels investigadors postdoctorals propis de la UAB a les taules salarials que es desprenen de la Llei 14/2011 de la Llei de la Ciència i la garantia que l’adequació de la seva càrrega docent al màxim que estableix la llei en el curs 2021-2022 no suposarà la pèrdua de cap lloc de treball.
6.- Plans d’estabilització per al PDI i PAS precari a la UAB, tant interí, com PAS de Capítol VI, professorat associat, professorat investigador postdoctoral, etc.
7.- La finalització dels acomiadaments, no renovacions de contractes o supressió d’interinatges sense consolidació de personal que porta anys encadenant situacions precàries a la UAB després d’anys de realitzar la seva tasca laboral.
8.- La finalització de la utilització de concursos en el PDI interí com a eina per realitzar acomiadaments encoberts..
9.- La contractació del professorat associat amb contractes d’A4 fins que es completi el pla d’estabilització. El manteniment de totes les places fins que finalitzi el pla de regularització, cap més associat al carrer!
10.- L’equiparació al màxim legal de totes les pròrrogues COVID-19 per tot el personal amb contractes d’obra finalista afectats per l’estat d’alarma.
11.- Transparència en la reclassificació del Personal d’Administració i Serveis (PAS) i publicació dels criteris de categories professionals per acabar així amb arbitrarietats i dobles escales salarials.

LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ.

PER UNA UNIVERSITAT AL SERVEI DE LA CLASSE TREBALLADORA!