[Oposicions 21] Llista definitiva de persones admeses i excloses

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

e-TaulerAccés a la consulta

En aquesta llista consten les persones aspirants distribuïdes per tribunals, així com els llocs on es realitzaran les proves. Per consultar la participació pel procediment lliure o de reserva per a persones amb discapacitat, les persones aspirants han de consultar la pàgina web del Departament d’Educació amb el codi identificador, atès que per protecció dedades personals no es mostra diferenciat aquest tipus de participació a la llista publicada a l’e-Tauler

L’acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 19 de juny de 2021, a les 10 hores.

Per la situació sanitària actual i per afavorir l’acompliment de les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19,els tribunals poden convocar les persones aspirants per a l’acte de presentació distribuïdes perfranges horàries a partir del dia i l’hora d’inici establerta en aquesta resolució. Aquesta distribució es publicarà al Tauler de l’aspirant,amb dos dies d’antelació al dia 19 de juny de 2021.