[Trasllats 18-19] Adjudicacions definitives (primària i secundària)

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal amb què vau presentar la sol·licitud.

Llista amb l’adjudicació definitiva (cos de mestres)

Accés amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés amb el codi d’usuari temporal

Dades del MECD. Llistats alfabètics.

  1. Listado de participantes – Letras A – E
  2. Listado de participantes – Letras F- L
  3. Listado de participantes – Letras M – Q
  4. Listado de participantes – Letras R – Z

Consulta per DNI

Llista amb l’adjudicació definitiva (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció)

Accés amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés amb el codi d’usuari temporal

Dades del MECD. Llistats alfabètics.

Es podrà interposar recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d’un mes.