[Trasllats 20-21] Llistes amb l’adjudicació provisional

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal amb què vau presentar la sol·licitud. Termini de presentació de reclamacions i desistiments: Cossos de secundària i d’inspecció d’educació:  del 5 al 18 de març. Cossos de mestres: del 12 al 25 de març.

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal

LLISTA AMB L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DELS COSSOS DE MESTRES

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal

Informació MEC

Llistats alfabètics generals per cognoms (publicats a la web l’11 de març de 2021)

Llistats de participants. Lletres A-C 
Llistats de participants. Lletres D-G
Llistats de participants. Lletres H-M 
Llistats de participants. Letres N-R 
Llistats de participants. Letres S-Z 

Consulta per DNI

LLISTA AMB L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DELS COSSOS DE SECUNDÀRIA I D’INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal

Informació MEC

Llistats alfabètics generals per cognoms (publicats a la web el 4 de març de 2021):

Cossos de secundària
Llistats de participants. Lletres A-E PDF
Llistats de participants. Lletres F-L PDF
Llistats de participants. Lletres M-Q PDF
Llistats de participants. Lletres R-Z PDF

Consulta per DNI

Inspecció educativa
Llistats de participants. Lletres A-Z PDF

Consulta per DNI

Reclamacions

Termini de presentació de reclamacions i desistiments:

Cossos de secundària i d’inspecció d’educació:  del 5 al 18 de març.

Cossos de mestres: del 12 al 25 de març.

Per fer-ho, cal omplir el Model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l’aplicació Tramesa del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment. Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.

Cal recordar que no es pot reclamar revisions per l’establiment de barem de mèrits que prèviament i expressament no s’hagin al·legat en termini de sol·licitud de participació. En aquest cas, si no hi ha una al·legació prèvia, no es tindrà en consideració la reclamació.

Si la reclamació fa referència a mèrits al·legats que no s’han valorat i no consten al registre de personal, és imprescindible adjuntar la documentació acreditativa escanejada en format pdf, juntament amb la sol·licitud de desestiment.

En accedir a l’aplicació de reclamacions, tindreu accés a la còpia del resguard de la vostra sol·licitud de participació per poder-la consultar, si escau, per fer la reclamació.

Totes les reclamacions en els procediments administratius tenen un termini per poder-se formalitzar, que s’estableix a cada convocatòria; un cop passats aquests terminis, les reclamacions són denegades per extemporànies.

Desistiments

Es poden presentar desistiments del 5 al 18 de març. Tal com preveuen les convocatòries del concurs general de trasllats del personal docent, amb la publicació de la resolució provisional, els i les concursants poden presentar desistiments per participar en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment sigui voluntària (per tant, en queden excloses les persones que hi participen obligatòriament per obtenir una destinació definitiva).

Per poder presentar el desistiment a la participació, cal emplenar la Sol·licitud de desistiment i gestionar-la com a reclamació a la resolució provisional.

Tramesa reclamació i/o sol·licitud de desistiment