Treball als laboratoris i productes químics

La documentació que es presenta a continuació pretén fer arribar al professorat informació per incorporar normes de treball segures en els laboratoris dels centres educatius del Departament d’Ensenyament. Amb la seva aplicació es pretén minimitzar els riscos laborals i fomentar en els futurs professionals la cultura preventiva, tot integrant-la en els hàbits de treball, tant dins el centre escolar com en qualsevol futura activitat professional.

Web del departament