UB: 3 delegats més de CGT al PAS laboral!

13 juny / 07 ELECCIONS COMITÈ d’Empresa del PAS UB

RESULTATS:

La nova composició del Comitè serà:
CCOO 11
CAU 6
CGT 3
UGT 3

Fa quatre anys va ser:
CAU 11
CCOO 5
UGT 4
CGT 2
CSIF 1

Si bé fa dos anys van haver-hi unes parcials provocades per 8 dimissions del CAU, on el mateix CAU no va presentar-se. I el resultats van ser, en aquelles
parcials:
CCOO 4
CGT 2
UGT 2
CSIF 0

Aquests nous delegats i delegades de CGT es sumen als ja obtinguts a PAS funcionari.