Una petita victòria: les interines no seran donades de baixa a la segurat social el 31 d’agost

Després de varies instàncies registrades tant per CGT com per interines de baixa a 1 de setembre i insistir-hi molt en totes les reunions amb l’administració, sembla que aquesta ha solucionat el greuge que comportava pels interins de baixa a 1 de setembre el fet que no els contractessin atès que se’ls donava de baixa el 31 d’agost. 
Aquesta comunicació ha arribat a les direccions dels centres educatius, que l’haurien de reenviar al personal interessat. Per la nostra banda insistim que cal ja un mecanisme de comunicació directa amb l’administració i no que es delegui en les direccions dels centres educatius aquesta tasca, que tenen prou feina. 
Aquesta és la comunicació que ha arribat a les direccions: