Vaga 10J: proposta de carta als pares i mares

A LES FAMÍLIES:

El proper dia 10 de juny està convocada vaga a l’ensenyament públic.

Els motius per la convocatòria de vaga són:

1.- Mesures de retallada de plantilles. La Generalitat vol reduir el nombre de professorat dels centres públics proposant que part del professorat faci hores extres. Acomiadar professors i professores per estalviar diners que després acaben als centres privats: mentre es redueix any rera any la dotació econòmica dels centres públics a la privada els hi han augmentat amb partides extres de diners públics.

Com tots podeu imaginar acomiadar professors i professores dels centres públics i sobrecarregar els que queden afectarà inevitablement l’atenció a l’alumnat i com a conseqüència la qualitat educativa del centre.
2.- Gir a la dreta de la llei: La Llei d’Educació de Catalunya (L€C), en el seu procés de redacció per part dels grups parlamentaris catalans, ha fet un gir encara més pronunciat beneficiant el sector privat i relegant l’escola pública a un paper subsidiari i de segona:

• La llei permetrà fins i tot la construcció amb diners públics de centres privats.

• La L€C no dóna ni una sola solució als problemes que patim a l’escola pública (massificació a les aules, concentració d’alumnat amb necessitats educatives especials, manca de recursos, …) sinó que clarament els agreuja.

• Alguns principis de la L€C, com la competitivitat entre centres (classificar-los en centres de primera, de segona, …), la possibilitat de privatitzar-los a través primer de la municipalització i desprès de la cessió de la gestió a mans privades (com ja ha passat amb la majoria de llars d’infants municipals de Catalunya) conduiran l’escola pública a una pèrdua de qualitat i a un augment del cost per a les famílies.

Per tot això us volem convidar a recolzar les nostres mobilitzacions i a sumar-vos-hi en tant en quant sou part afectada. El rebuig a aquesta llei implica la defensa de l’escola pública. L’escola de tothom.

Atentament: