Vaga 17 de març!

CONTRA LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
JA N’HI HA PROU!
DIA 17 DE MARÇ VAGA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Les organitzacions sindicals ja vàrem començar aquest curs denunciant la política de retallada general de recursos que havia portat a terme unilateralment el Departament d’Educació. A mitjan octubre del 2009, les organitzacions sindicals representatives de la mesa sectorial de negociació (USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC-SPS i FETE-UGT) ens vàrem adreçar al Departament d’Educació amb una proposta de temes a negociar amb l’objectiu de redreçar aquesta política i afrontar alguns temes nous que el Departament tenia en cartera.

El Departament ens va rebre amb bones paraules, però la seva actitud no només les desmentia sinó que encara va completar la política de retallades en no cobrir una part de les substitucions des del primer dia, alhora que trametia sense previ avís i sense negociació prèvia l’esborrany de decret d’autonomia de centres al Consell Escolar de Catalunya.

Davant aquesta política de fets consumats a què ens té acostumats la Conselleria d’Educació, les organitzacions sindicals representades en la mesa sectorial vàrem anunciar un calendari de mobilitzacions que posposàrem davant el gest del Departament de retirar la proposta de permanència del professorat als centres durant la primera setmana del mes de juliol d’aquest curs, d’obrir un dia més a la setmana de nomenaments i l’acceptació de negociar els temes pendents. En aquest sentit, les esmentades organitzacions sindicals i el Departament ens vàrem donar un termini fins al 19 de febrer per intentar arribar a acords.

Ara, un cop superat el dia 19 de febrer, les organitzacions sindicals representades en la mesa sectorial vàrem considerar que les propostes presentades pel Departament eren profundament insuficients i que s’ha limitat a jugar amb el temps per dilatar el procés de negociació amb la finalitat d’evitar les mobilitzacions.

Les esmentades organitzacions sindicals no volem trencar les negociacions, ja que són el mitjà necessari per fer viables els objectius i les reivindicacions del professorat i la implantació de millores en els centres públics; no obstant, entenem que si no es busquen formes de pressió que en capgirin l’actual estat, aniran morint d’inanició.

En la Mesa Sectorial convocada per aquest dimecres 24, el Departament ha considerat trencades les negociacions i ha abandonat la mesa de negociació. Els esmentats sindicats considerem que cal, més que mai, la pressió de les mobilitzacions i la vaga per poder reprendre la negociació amb la força suficient per obtenir canvis importants en la política educativa d’aquest Departament.

És per això que pensem que ha arribat el moment de dir prou, plantar-nos tots i totes junts i demostrar de nou al Departament que el professorat i la comunitat educativa rebutgem tant els seus mètodes com la seva política eductiva.

Les organitzacions sindicals sotasignants fem una crida al professorat a participar activament en el debat en els centres i en les zones i l’encoratgem també a mobilitzar-se i participar activament en les accions que es convoquin:

  • PER L’INCREMENT GENERALITZAT DE PLANTILLES. NO A MÉS RETALLADES. DISMINUCIÓ DELS ALUMNES PER AULA
  • PER LA COBERTURA DE TOTES LES BAIXES AMB SUBSTITUCIONS DES DEL PRIMER DIA. NO A LES HORES EXTRES
  • NO A AQUEST PROJECTE DE DECRET D’AUTONOMIA DE CENTRES. PER LA GESTIÓ DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA. NO A LA DESREGULARITZACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS DEL PROFESSORAT
  • PER LA JORNADA INTENSIVA AL JUNY. NO A AQUEST CALENDARI ESCOLAR
  • PEL TREBALL ESTABLE I DE QUALITAT. CONTRACTACIONS DE MITJA JORNADA I SENCERA
  • NO A AQUESTS NOMENAMENTS TELEMÀTICS, QUE NO GARANTEIXEN NI LA TRANSPARÈNCIA NI EL CONTROL

Les organitzacions sotasignants convoquem: Vaga el dia 17 de març als centres educatius públics de tot Catalunya

Si les negociacions no avancen i no s’aconsegueixin els objectius marcats, les organitzacions sindicals continuarem convocant mobilitzacions.

USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT, CGT