Valoració definitiva de mèrits   [Concurs de mèrits – convocatòries 300 i 400]

Concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública convocat per la Direcció General de Funció Pública, tant de personal funcionari com laboral.  Resolució del concurs —adjudicació de llocs i nomenament: desembre.

  • 2 de desembre: Publicació de les persones aspirants que han d’anar a l’acte públic d’adjudicació i llistat de places a escollir.
  • Previsió Acte públic d’adjudicació: entre el dia 7 i el 17 de desembre distribuït per categories professionals.
  • Publicació al DOGC: 20 de desembre.
  • Possessió plaça: previsió: Gener.

Web del departament.

Convocatòria 300 – Personal funcionari

Acord del Tribunal Qualificador, de 30.11.2022, relatiu a la valoració definitiva de mèrits i proposta de nomenament de la convocatòria amb núm. de registre 300 (processos d’estabilització mitjançant concurs de mèrits – personal funcionari).

Convocatòria 400 – Personal laboral  

Acord parcial de l’Òrgan Tècnic de Selecció, de 30.11.2022, relatiu a la valoració definitiva de mèrits i proposta de contractació de la convocatòria amb núm. de registre 400 (processos d’estabilització mitjançant concurs de mèrits – personal laboral).