Valoració d’urgència davant de la filtració d’una nova versió de l’Icetazo. La vaga continua sent el camí. Aturem l’Icetazo!

Les esmenes recullen parcialment, tot i que de forma insuficient, algunes de les nostres demandes i són fruit de la pressió que està exercint el moviment d’interines

S’estabilitzarien les places, però no es garanteix l’estabilització de les persones que les ocupen

Segons el document filtrat, altres qüestions cabdals de l’Icetazo queden molt lluny de les nostres demandes, seguirien incomplint el dret europeu i la directiva 70/1999, i segueixen abocant a milers de companyes a fer unes oposicions anacròniques i injustes de resultats incerts i a perdre la seva plaça i possiblement la feina en cas de no aprovar-les amb una irrisòria indemnització

L’estabilitat de les interines és una qüestió de solidaritat amb les nostres companyes directament afectades, però també de qualitat educativa i de defensa de l’educació pública

Demanem la màxima participació de totes les treballadores de l’educació a les convocatòries que estem definint de forma assembleària i que es faran públiques properament

LA VAGA CONTINUA SENT EL CAMÍ. ATUREM L’ICETAZO!

En les darreres hores s’ha fet pública la notícia d’un possible acord entre diversos grups parlamentaris del Congrés de diputats i s’ha filtrat un document que modifica alguns aspectes de la versió inicial de l’Icetazo i que podria ser la ponència final que s’ha de votar previsiblement a començaments de desembre. Entre els aspectes que estan generant més expectatives d’aquestes esmenes hi ha la interpretació que estan fent diversos mitjans de comunicació sobre la possibilitat de que aquesta nova versió de l’Icetazo possibiliti l’accés a la funció pública als i a les interines que portin més de 5 anys a la mateixa plaça per la via del concurs de mèrits que recull l’article 61.6 de l’EBEP. Des de CGT Ensenyament farem els propers dies un anàlisi més profund del document filtrat que inclou aquesta i altres modificacions. Però atesa la confusió i expectatives generades, a més de compartir la valoració inicial que fa la nostra Federación de Enseñanza (enllaç), expressem algunes consideracions d’urgència sobre aquests possibles canvis: 

– Les esmenes que han plantejat recentment alguns grups parlamentaris recullen parcialment, tot i que de forma insuficient, algunes de les nostres demandes i són fruit de la pressió que està exercint el moviment d’interines, tant per la via de sentències que reconeixen la fixesa a treballadores en frau de llei com la guanyada recentment a un tribunal de Barcelona (enllaç) per un afiliat de CGT, com sobretot, per la via de la mobilització. No creiem que sigui coincidència l’aturada temporal de la tramitació de l’Icetazo justament el mateix dia de la vaga del sector públic del 28 d’octubre. L’argument oficial d’aquests dies d’aturada de la tramitació (que ja s’ha reprès) va ser la coincidència amb la tramitació de pressupostos. Però són els propis governs qui amb antelació posen  els terminis  d’ambdues tramitacions i, per tant, ja sabien de la seva coincidència. Això i la filtració d’aquests canvis, que sembla feta per desmobilitzar de cara a l’aprovació final de la llei, fan pensar que les mobilitzacions que hem dut a terme fins ara ja han generat efectes, tot i que encara ens queda camí per arribar als nostres objectius.

– El document filtrat diu: Las Administraciones públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.”  És a dir, s’estabilitzarien les places, però no es garanteix l’estabilització de les persones que les ocupen ja que es parla d’un concurs obert i no es concreta si estarà basat exclusivament en el temps treballat. La versió filtrada retira el requisit de que les places objecte d’estabilització no haguessin estat objecte d’oposició (que invalidava la mesura per a la majoria de treballadores de l’àmbit educatiu) però, en els termes que ara es planteja, seguiria deixant fora fora a moltes companyes que ja estan en frau de llei i que porten més de 3 anys de serveis prestats, però que no han pogut ocupar de manera fixa la mateixa plaça amb anterioritat a 1 de gener 2016 per culpa de la pròpia administració que no els ha garantit estabilitat fent-les canviar de lloc de treball i centre durant aquest temps. 

Des de CGT Ensenyament venim exigint des de fa anys l’estabilització en forma d’accés a la funció pública per la via d’un concurs de mèrits restringit i basat en el temps treballat, per a tot el personal interí amb més de 3 anys de serveis prestats, independentment de si han estat a la mateixa plaça, de si han estat treballant de forma ininterrompuda o de si aquestes places han estat o no objecte d’oposició durant aquest temps. Ara, hem d’exigir amb més forces que mai que les esmenes es facin en aquest sentit. 

– Segons el document filtrat, altres qüestions cabdals de l’Icetazo queden molt lluny de les nostres demandes, seguirien incomplint el dret europeu i la directiva 70/1999, i segueixen abocant a milers de companyes a fer unes oposicions anacròniques i injustes de resultats incerts i a perdre la seva plaça i possiblement la feina en cas de no aprovar-les amb una irrisòria indemnització.. Per això i  perquè ja hem començat a forçar canvis en relació amb les seves intencions inicials, cal seguir lluitant amb totes les forces d’aquí a començaments de desembre, quan es preveu que es voti aquesta llei. Perquè encara podem aconseguir millores determinants per moltes companyes i companys.

– Serà molt important com quedi finalment la llei que es votarà al desembre, però com el propi document inclou, posteriorment s’hauran de concretar aspectes també molt rellevants de com s’aplicarà al sistema educatiu i aquells que podran definir les comunitats autònomes. Hem de ser conscients que tenim per davant uns dies determinants en què hem de fer els màxims esforços per capgirar l’Icetazo, però també, que després de la seva aprovació, serà fonamental seguir organitzades i mobilitzades.

L’estabilitat de les interines és una qüestió de solidaritat amb les nostres companyes directament afectades, però també de qualitat educativa i de defensa de l’educació pública. Demanem la màxima participació de totes les treballadores de l’educació a les convocatòries que estem definint de forma assembleària i que es faran públiques properament. 

CGT Ensenyament, 12 de novembre

Altres interpretacions: