VI CONVENI COL·LECTIU ÚNIC D’ÀMBIT DE CATALUNYA DEL PERSONAL LABORAL DE LA LA GENERALITAT DE CATALUNYA

L’enllaç conté el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per a  període 2004-2008. Es d’aplicació al personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, als seus organismes autònoms i altres entitats del sector públic de Catalunya. Aquest document regula les condicions laborals i els drets del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. 

Inclou informació sobre permisos i llicències, classificació del personal, salaris, contracte, etc del personal laboral. Per tant, és una font important d’informació per a les treballadores d’atenció educativa de la Generalitat de Catalunya.

VI CONVENI COL·LECTIU