Xarxes pel Canvi: la privatització de l’ensenyament avalada pel Consorci d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona.

El passat 19 de Gener l’Alcaldessa Ada Colau  participava en la clausura de la jornada ‘Xarxes pel Canvi’, impulsada pel Consorci d’Educació, Escola Nova 21, l’ICE de la UAB i l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

No n’hi havia prou amb que el Departament d’Ensenyament deixés que la iniciativa privada finançada per la Caixa sota el projecte de màrqueting de l’escola privada anomenat Escola Nova 21 penetrés i esquincés el si de l’escola pública. Sinó que a més a més, l’Ajuntament de Barcelona, governat per un partit suposadament d’esquerres “de veritat” que s‘omple la boca amb la participació i el bé comú, li havia de donar un impuls i atiar el foc de la segregació i la doble línia a l’escola pública alhora que proporcionar publicitat gratuïta a algunes escoles privades concertades.
S’han escrit molts articles sobre escola nova 21, aquí en trobareu un recull:
En resum, hi ha moltes veus que pensen que aquest projecte suposa:
1. L’entrada de capital privat a l’escola pública i promoció de l’escola privada.
2. La creació d’una doble línia a l’escola pública i la segregació.
3. La voluntarietat del professorat i la disponibilitat de les famílies.
4. La privatització i la trampa de l’educació com a “bé comú” que fa minvar la responsabilitat de l’administració sobre allò públic.
Pel que fa al projecte Xarxes pel Canvi promocionat pel Consorci i l’Ajuntament, afegir que el projecte s’hagués hagut de dur a terme de manera democràtica i participativa, començant per aquells centres que tenen més dificultats per fer-los atractius per les famílies de classe mitjana i sense cap entitat privada finançadora en mode beneficència.
També rebutgem fermament la campanya publicitària (1) duta a terme per la promoció del projecte on es publiquen els noms dels centres inclosos a la xarxa sense fer distinció entre públics i privats. A més, el fet de publicar els centres inclosos en xarxes d’innovació, deixa la resta de centres al marge i fora de llistes publicitàries, promovent així la baixa matriculació dels centres no participants i avalant la competència entre aquests.
En conseqüència exigim a l’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona i als responsables del Consorci d’Educació que es replantegin el projecte de Xarxes pel Canvi. Demanem que la innovació educativa es faci   des d’un procés participatiu d’avaluació del sistema, que sigui per tothom i finançada públicament. Que els plans d’impuls de la mateixa s’implementin en els centres que més ho requereixin per tal que les escoles públiques siguin equitatives. Demanem també que l’Ajuntament i el Consorci es responsabilitzin de la promoció de les escoles públiques de la ciutat. I per acabar, demanem que es comenci a estudiar la integració de les escoles concertades a la xarxa pública de la ciutat de Barcelona.

Adjuntem instància per tal que els governs es reponsabilitzin de les campanyes per l’escola pública: 

Per un model d’escola pública, equitativa, integradora i justa.CCGT CEB-IMEB