XERRADA: EL SOMNI D’UN CINEMA REVOLUCIONARI, a càrrec de la Pau Martínez

La durà a terme la Pau Martínez i tractarà de la filmografia llibertària dels anys de la Segona República a Catalunya

EL SOMNI D’UN CINEMA LLIBERTARI
Pau Martínez, 6 abril 2017

En aquest seminari farem un visió panoràmica de la filmografia llibertària que es va produir durant els anys de la Segona República a Catalunya. Amb l’esclat de la Guerra Civil, el moviment llibertari va tenir la reacció més matinera en relació al cinema doncs l’impuls revolucionari va permetre la incautació de gairebé la totalitat de les sales d’espectacles de la ciutat comtal. A continuació es van fer amb el control de l’aparell de producció cinematogràfica a mans del Sindicato Único de Espectáculos Públicos (SUEP), de majoria cenetista. Aquesta situació va permetre la col·lectivització del sistema de producció amb la creació d’un Comitè l’octubre de 1936. Aquest Comitè va posar en marxa un ambiciós programa amb la intenció de representar una cultura obrera pròpia i propagar el seu ideari humanista i social. De manera que es van fer pel·lícules molt heterogènies en un intent d’abastar els diversos gèneres cinematogràfics com documentals, reportatges de guerra, llargmetratges i curtmetratges de ficció.


Veurem els diversos relats que construeixen les pel·lícules en el seu afany propagandístic, des de el més encès fervor revolucionari fins a la moderació del discurs com a conseqüència de la pèrdua de poder polític.

Es tracta d’un moment històric excepcional que va permetre engegar projectes de cinema que s’havien covat durant una dècada, entre d’altres pel periodista de la FAI, Mateo Santos. Ell és un dels protagonistes en elaborar el somni d’un cinema llibertari i donar-li cos teòric a través de nombrosos articles. Oferim un breu tast de la seva ploma per a qui vulgui aprofundir.

BIBLIOGRAFIA
BORAU, José Luis (1995), Diccionario del cine español, Alianza Editorial, Madrid.

BRAGULAT MAJORAL, Anna Mª (1992), “Mateo Santos i la generació de Popular Film”, Cinematògraf, 2ª època, nº 1, p.123-130, Barcelona.

CLAVER ESTEBAN, José Mª (1977), El cine en Aragón durante la Guerra Civil, Ayuntamiento de Zaragoza.

DEL AMO GARCÍA, Alfonso (ed.) [con la col. de Mª Luisa Ibáñez] (1996), Catálogo general del cine de la Guerra Civil, Cátedra, Filmoteca Española, Madrid.

FOGUET I BORAU, Francesc (1999), El teatre català en temps de guerra i revolució (1936-1939), Institut del Teatre, Abadía de Montserrat, Barcelona.
———- (2002), Las juventudes libertarias y el teatro revolucionario, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid.
———- (2005), Teatre, guerra i revolució. Barcelona 1936-1939, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

FONTANILLAS, Antonia (2005), “Cine y anarquismo. Breves perfiles de críticos y realizadores de cine”, Rojo y Negro.

LITVAK, Lilly (2001), Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español (1880-1913), [1981], Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid.
———- (1998) La mirada roja. Estética y arte del anarquismo español (1880-1913), Ediciones del Serbal, Barcelona.

MARTÍNEZ MUÑOZ, Pau (2015), Mateo Santos. Cine y anarquismo. República, guerra y exilio mexicano, València. ISBN: 978-84-608-2042-0. DL:B-22456-2015.
———- (2015), “Contra l’oblit llibertari”, dins de Memòria històrica i cine documental, Col·lecció Film-Història nº 18. ISBN: 978-84-475-4246-8.
———- (2011), “Louis Frank, una insólita pasión cinematográfica”, dins de PÉREZ PERUCHA, J. & RUBIO, A. (Eds.), Aurora y melancolia. El cine español durante la II República, pp. 92-102, Vía Láctea Editorial, Perillo, La Coruña. ISBN: 978-84-89444-99-7.
———- (2010), “¡Nosotros somos así! El cine como arma de propaganda durante la Guerra Civil”, dins de BARRIO ALONSO, A.; HOYOS PUENTE, J.; SAAVEDRA, R. (Eds.), Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación, Publican, Universidad de Cantabria, Santander. ISBN: 978-84-8102-607-8.
———- (2009), “Los documentales anarquistas durante la Guerra Civil”, dins de CASTRO DE PAZ, J.L i D.(Dir./Coord.), Cine y Guerra Civil. Nuevos hallazgos. Aproximaciones analíticas e historiográficas, pp. 43-72. Universidad de La Coruña. ISBN: 978-84-9749-360-4.
———- (2008), La cinematografia anarquista en Barcelona durante la Guerra Civil (1936-1939). ISBN: 978-84-692-0963-9. Dipòsit Legal: B.54972-2008. [http//www.tdx.cat/TDX-1205108-142757].
———- (2004), & MONTIEL, Alejandro “Bajo el signo libertario. Testimonios fílmicos tempranos de la Revolución española”, en El documental, carcoma de la ficción, Vol. I, pp.113-122, Filmoteca de Andalucía, Córdoba. DL: CO-270-2004.

MINGUET BATLLORI, Joan (1995), “Mateo Santos” pp. 800-801 en Diccionario del cine español, José Luis Borau. Alianza Editorial, Madrid.
———- (2000), “Mateo Santos, un personaje singular”, La Madriguera del Topo 32, El Viejo Topo nº 145, pp. 56-57, Barcelona.

MINGUET, Joan; PÉREZ PERUCHA, Julio (Eds.) (1994), El paso del mudo al sonoro en el cine español, Actas del IV Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine.

MONTIEL MUES, Alejandro Alejandro (2000a), “Cine anarquista durante la revolución española” pp. 51-66, La Madriguera del Topo 32, El Viejo Topo nº 145, Barcelona.
———- (2000b) (coord.), “Vindicación de Mateo Santos” pp. 58-61, La Madriguera del Topo 32, El Viejo Topo nº 145, Barcelona.

PEDRET OTERO, Gerard
(2004), La recepció del fenòmen cinematogràfic en l’anarcosindicalisme català, Tesina inédita, Universitat de Barcelona.

PÉREZ PERUCHA, J.; SALA, R.; ÁLVAREZ, R. (ed.) (1979), El cinema del Gobierno Republicano entre 1936 y 1939. I Ciclo, 21 Certamen Internacional de Cine Documental, Bilbao.
———- (1980), El cinema de las organizaciones populares republicanas entre 1936 y 1939 II: la CNT. II Ciclo, 22 Certamen Internacional de Cine Documental, Bilbao.
———- (1997), Antología crítica del cine español, 1906-1995, Cátedra Filmoteca Española, Madrid.

PORTON, Richard (2001), Cine y anarquismo, Gedisa, Barcelona.

ROMANGUERA I RAMIÓ, Joaquim (dir.) (2005), Diccionari del cinema a Catalunya, Enciclopèdia catalana, Barcelona.

SALA NOGUER, Ramón (1978), “La Guerra Civil, el cine y la izquierda”, El Viejo Topo nº 25, pp.60-61, Barcelona.
———- (1993), El cine en la España republicana durante la Guerra Civil, Mensajero, Bilbao.
———- (2000), “Revolución y cruzada. El cine durante la Guerra Civil”, Nickel Odeón nº 19, pp. 18-35, Madrid.

TAVERA, Susanna (1995), “Revolucionarios, publicistas y bohemios: los periodistas anarquistas (1918-1936) en El anarquismo español y sus tradiciones culturales, HOFFMANN, B. et al. (eds.), Frankfurt-Madrid, Vervuert Iberoamericana, pp.237-242, Madrid.

FILMOGRAFIA
-Cinema en temps de guerra, Bartomeu Vilà (2015), DVD.

-El Cine Libertario. Cuando las peliculas Hacen historia, https://www.youtube.com/watch?v=nPC_z-FDpMs

Algunes de les produccions que visualitzarem al seminari
REPORTAJE DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO [Número 698 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 790-791. Duración: 22’’] Barcelona 1936. Producción: Oficina de Información y Propaganda CNT-FAI. Dirección y comentario: Mateo Santos.

AGUILUCHOS DE LA FAI POR TIERRAS DE ARAGÓN. Reportaje nº 2 [Número 11 del Catálogo General del cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 126. Duración: 7’16’’] Barcelona 1936. Producción: Asociación Internacional de Trabajadores, Sindicato Único de Espectáculos Públicos, AIT-SUEP-CNT-FAI. Fotografía: Adrién Porchet, Pablo Wescheuk. Comentario: Jacinto Toryho.

BAJO EL SIGNO LIBERTARIO [Número 64 del Catálogo General del cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 150. Duración: 15’35’’] Barcelona 1936: Producción: SUEP para CNT-FAI. Dirección y Guión: Les.

BARCELONA TRABAJA PARA EL FRENTE [Número 74 del Catálogo General del cine de la Guerra Civil, Del Amo / Ibáñez, 1996: 115. Duración: 19’14’’] Barcelona 1936. Producción: Comité Central de Abastos. Dirección y comentarios: Mateos Santos.

EL ÚLTIMO MINUTO [Número 833 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 858-859. Duración: 6’51’’] Barcelona 1936. Producción: SUEP-CNT-FAI. Dirección y argumento: Ferrán Bosch.

LA ÚLTIMA [Número 832 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 858. Duración: 15’’] Barcelona 1936. Producción: SIE Films. Dirección: Pedro Puche.

¡NOSOTROS SOMOS ASÍ! [Número 584 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 649. Duración: 30’40’’] Barcelona, julio 1937. Producción: SIE Films. Dirección, argumento y guión: Valentín R. González.

BARRIOS BAJOS [Número 78 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996:157-158. Duración: 94’’] Barcelona 1937. Producción: SIE Films. Dirección: Pedro Puche.

AURORA DE ESPERANZA [Número 57 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo/Ibáñez, 1996: 146-147] Barcelona 1937. Producción: SIE Films. Dirección: Antonio Sau.

EL GENERAL POZAS VISITA EL FRENTE DE ARAGÓN [Número 368 del Catálogo General del cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 502-503. Duración: 4’24’’] Barcelona 1937. Producción: SIE Films.

EN LA BRECHA [Número 271 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 308-309, duración: 17’30’’] Barcelona 1937. Producción: SIE Films. Realizador: Ramón Quadreny. Argumento: Ramón Oliveres y Carlos Martínez Baena.

LA SILLA VACÍA. Documental de la circunscripción Sur-Ebro [Número 741 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 813. Duración: 17’’] Barcelona 1937. Producción: SIE Films. Realización: Valentín R. González.

Y TÚ… ¿QUÉ HACES? [Número 884 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 904-905. Duración: 30’8’’] Barcelona 1937. Producción: SIE Films. Dirección: Ricardo Baños.

EL FRENTE Y LA RETAGUARDIA [Número 355 del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil; Del Amo / Ibáñez, 1996: 456. Duración: 22’’] Barcelona 1937. Producción: SIE Films. Dirección: Joaquín Giner. Argumento y guión: Ramón Oliveres y Carlos Martínez Baena.


ENLLAÇ A ALTRES REFERÈNCIES
 
Deixa de ser una illa-CGT Ensenyament
3 d’abril de 2017