’XI Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics

RESOLUCIÓ TSF/658/2019, de 2 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’XI Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics (codi de conveni núm. 79000575011994).