[17N] Manifestació Volem el 6% (i més)

El MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) ha organitzat una manifestació amb el lema “Ara toca educació pública. Volem el 6%. Dissabte 17 de novembre a les 17 hores a la Plaça Universitat, a Barcelona.

Es torna a debatre i votar nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya i aquest procés arriba com fa dos anys amb un Govern feble que no tindrà majoria absoluta per aprovar-los i que pot ser vulnerable davant les demandes que vinguin acompanyades de mobilitzacions prou contundents. Per tant, podem estar davant d’un curs clau en l’assoliment de les següents demandes, urgents i imprescindibles, per una educació pública de qualitat més enllà del 6%:

  • Supressió de concerts
  • Reducció de ràtios
  • Recuperació l’hora lectiva pendent
  • Cobriment de les baixes i permisos de tot el personal docent i PAS des del primer dia i conversió de les substitucions d’un terç en mitja jornada
  • Estabilització del personal interí, garantint la seva continuïtat i reduint la seva precarietat. Exigim el cobrament del juliol i l’alta des del primer fins a l’últim dia del curs escolar

La inversió actual en educació a Catalunya està al voltant del 3% del PIB quan la mitjana europea supera el 5% i la mateixa LEC parla d’invertir un mínim del 6% a partir del 2018. És a dir, que per complir allò que diu la seva pròpia llei els pressupostos s’haurien de duplicar. Tenint en compte que si es destinés a educació l’esmentat 6%, i es prioritzés l’educació pública per sobre de la privada, probablement es revertirien totes les retallades i permetria avançar cap a noves millores estructurals. Exigim al Govern de la Generalitat un salt qualitatiu en la inversió en educació als propers pressupostos, no només per a l’aplicació de les mesures compromeses que ja haurien d’estar en vigor, sinó per satisfer moltes altres reivindicacions. Com la creació dels grups i centres públics necessaris en condicions dignes en lloc de barracons, l’augment de personal de suport, l’increment de la partida assignada a les despeses de funcionament que reben els centres i del finançament per a la formació, el pagament íntegre de les vacances al personal interí i substitut, el retorn de les pagues pendents i de la resta de drets laborals perduts, entre d’altres.

Alhora, exigim l’aturada del desplegament dels Decrets de plantilles i direccions emparats per la LEC i la LOMCE, per tal de revertir la creixent jerarquització dels centres docents, la pèrdua de democràcia i de legitimitat del claustre en la presa de decisions, la selecció a dit del personal docent o les coaccions per tal de mantenir els llocs de treball.

volemel6percent_revertimlesretallades.jpg

CONSTRUÏM UN CALENDARI DE MOBILITZACIONS DES DE BAIX

En definitiva ens trobem davant un curs determinant. Tant pel que fa als recursos materials, com aspectes organitzatius, de gestió del personal i dels centres, que poden condicionar la nostra pràctica docent i la mateixa qualitat educativa els propers anys. I tenim veritables opcions de guanyar. Però per fer-ho caldrà que construïm un pla de mobilitzacions que siguin les més participatives, contundents i continuades possibles. És per això que des de CGT Ensenyament cridem a:

– Fer assemblees als centres per debatre la situació en què ens trobem aquest curs i com podem avançar en la reversió de retallades i en la recuperació de democràcia als centres i per poder educar en llibertat i sense por. Ens podeu contactar per tal que hi participem i expliquem la nostra visió com a sindicat.

– Participar de les assemblees/ reunions de zona o aquelles assemblees que es puguin convocar per a coordinar centres i zones per tal de contrastar demandes i propostes, i decidir conjuntament i assembleària quines i quan es poden dur a terme.

– A la resta de sindicats: a endegar conjuntament aquest procés de debats i assemblees per debatre i concretar des de baix un pla de lluita per assolir les reivindicacions que entre totes definim de mínimes. En aquest sentit, esperem que si s’inicia aquest procés la continuïtat del mateix, les dates de les mobilitzacions i si es desconvoquen o no a partir d’allò que ofereixi el Departament, també es decideixi assembleàriament en lloc d’en despatxos a porta tancada.

mani_17n_cgt.png

Manifest del MUCE: Per una educació pública, equitativa i democràtica.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) – Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) – Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) – Catalunya Laïca – Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) – Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) – Federació d’Educació de CCOO – Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) – Federació Serveis Públics UGT-Educació (FeSP-UGT)– Front d’Estudiants (FdE) – Sindicat d’Estudiants (SE) – Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) – USTEC-STEs (IAC)

*El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) té com a objectiu defensar una educació pública, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, integral, laica, coeducativa, democràtica i participativa, compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d’oportunitats i adequadament finançada.