30 de maig: Concentració contra el decret de plantilles. A les 18h. A Via Augusta (Davant del Departament)

Barcelona: dijous 30, a les 18h. A Via Augusta (Davant del Departament)

Girona, Lleida,Tarragona i Tortosa als SSTT

CONTRA EL DECRET DE PLANTILLES

Per unes substitucions al 100 % i des del primer dia

Per l’increment de les plantilles

El Departament d’Ensenyament està intentant imposar, en un simulacre de negociació, un decret de plantilles que busca aniquilar la democràcia als centres i deixa la confecció de les plantilles i la definició dels llocs de treball en mans de l’administració a través de les direccions, a les quals permet de triar i remenar també en la borsa d’interins. traient de forma definitiva les plantilles docents de la negociació col·lectiva i obrint d’aquesta manera una porta a la perillosa desigualtat entre centres i en conseqüència contribuir a la desigualtat d’oportunitats de l’alumnat.

CONTRA L’ARBITRARIETAT DELS NOMENAMENTS A DIT PER PART DEL DIRECTOR, EXIGIM TRANSPARÈNCIA I OBJECTIVITAT!

CONTRA EL SECRETISME, EXIGIM PUBLICITAT!

CONTRA L’AMIGUISME, EXIGIM MÈRIT!

CONTRA EL CLIENTELISME, EXIGIM CAPACITAT!

Els llocs de treball d’un centre educatiu han de ser llocs ordinaris i les especificitats s’han de cobrir amb formació del professorat a càrrec del Departament, que n’és el responsable. L’accés a un lloc de treball d’un centre públic no pot dependre de les preferències d’una sola persona, sinó que ha de ser per procediments objectius i transparents. La discrecionalitat abona l’arbitrarietat.

Una administració educativa democràtica no pot funcionar amb criteris subjectius on el director fa i desfà els llocs de treball docents i pot nomenar a dit fins la meitat de la plantilla del claustre i tot el professorat interí i substitut.

El decret és un instrument de reconversió de llocs de treball i de recol·locació del professorat. significa la desregulació de les nostres condicions de treball i situa els docents en la indefensió. és l’agressió més forta contra les nostres condicions de treball i contra el funcionament democràtic i participatiu en els centres públics que s’ha produït des del franquisme.

Els sindicats sotasignats, reclamem del departament la retirada immediata del decret de plantilles i convoquem tots els docents de l’ensenyament públic català a mostrar el seu rebuig cap aquest projecte.

USTEC·STEs CCOO ASPEPC-SPS UGT CGT

* Cartell