RESOLUCIÓ ENS/1069/2013, de 26 d’abril, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Departament d’Economia i Coneixement, per a la gestió de beques i ajuts a l’estudi corresponent al curs acadèmic 2012-2013.