360 maneres de fer negoci amb l’educació pública

Tornen a la càrrega…

Proposen modificar els Horaris Escolars sense cap tipus de millora per a les docents, ni per al conjunt de l’alumnat, ni per a les famílies. A qui beneficia doncs?

Es presenta el Projecte “L’Educació a l’Hora”, en sintonia amb el Projecte del Departament de Presidència “Reforma Horària: repte 2025” que pretén, entre d’altres FITES: “[…] poder gestionar més lliurement el temps laboral i temps familiar/lleure, amb objectius com la conciliació familiar o compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina[…]”.

Què es proposa?:

– modificar els horaris escolars per unificar la formació que es dóna al llarg de l’horari lectiu i la que es dóna dins l’horari no lectiu.

– normalitzar la gestió privada de l’educació no formal, amb la intenció clara d’obtenir beneficis econòmics i també permetre l’entrada de monitoratge (privat i pagat per les famílies) a les escoles. Amb l’aprovació de la Llei Aragonès, l’Administració decidirà a quines empreses externalitza les sortides, les activitats extraescolars, l’acollidamatinal, el temps de migdia i de tarda i el reforç.

– establir una organització educativa en la què infants i famílies estiguin prou ocupades (entre feina i extraescolars) i que les activitats ofertades, casi esdevinguin obligatòries, les paguin les pròpies famílies, les que pugui fer-ho, és clar.

A primària implicaria…

  • la reducció de l’hora de dinar per sortir abans (aprox 30’), temps insuficient pel desplaçament dels infants que dinen a casa.
  • l’ampliació de l’oferta d’extraescolars pagades per famílies. Augment d’activitats a cada escola, organitzades per AFA’s, AMPA’s, AFI’s….
  • temps diari dels infants als centres escolars de fins a 8 hores (si cal, 10h), segons les necessitats de les famílies.
  • augment del risc de segregació segons el nivell socioeconòmic de les famílies, el barri/poble…

A Secundària implicaria…

  • la implementació de la jornada partida allargant l’horari escolar a la tarda.
  • convalidació de matèries lectives per activitats extraescolars que es realitzin amb la consegüent reducció de professorat. Tan sols se’n beneficiaria l’alumnat de famílies que ho puguin pagar i d’aquells pobles/barris que tinguin ventall ampli d’oferta.
  • intervenció de diferents professionals, no docents, en la planificació, organització i avaluació dins dels centres, mesura que demostra el poc respecte a la dignitat del professorat i l’alumnat.

De debat poc.

Per ser coherent amb la proposta del Repte 2025, allò lògic seria defensar que infants i joves puguin gaudir de més temps lliure i reduir l’horari que fan actualment (tal com ho demanen amb una lògica aplastant!!), en comptes d’això, es proposa ampliar-lo i afavorir les diferències entre les persones que es poden permetre pagar i les que no.

Doncs no, tan sols es defensa allò que dóna sentit al que interessa defensas, sense contrastar ni establir una comparació real ni profunda entre les diferents modalitats horàries que ja existeixen. Hi ha una intenció clara d’extreure del debat la Jornada Continuada. Es rebutja directament amb l’argument sobre què “[…] s’ha d’oferir un model més ajustat a la realitat econòmica i social del país […]”, on és clara la prioritat econòmica davant la social.

A CGT Ensenyament defensem la Jornada Continuada com a la millor opció, seguint l’exemple del model finlandès i els seus resultats i no l’alemany, francès o dels EEUU. Entre d’altres avantatges:

  • Que infants i joves gaudeixin de més temps lliure, tenint les mateixes oportunitats de realitzar activitats extraescolars que en la Jornada Partida.
  • Afavoreix al conjunt de treballadores per gaudir de més temps lliure i més organitzat.
  • Diversos centres públics realitzen en una prova pilot amb aquest tipus de jornada horària i la valoren molt positivament. De fet, Euskadi i Catalunya som els únics territoris a on la jornada continuada, sobretot a Primària, no s’ha implantat.

Des de CGT ens oposem totalment al projecte “L’Educació a l’Hora” donat que no aporta cap millora en la qualitat educativa, en les mesures laborals, ni en el benestar de l’alumnat, suposa una despesa innecesària i agreuja les desigualtats.

I continuem EXIGINT:

QUALITAT per a l’escola pública!!
REVERTIR totes les retallades!!
INVERTIR el màxim en l’educació pública!!
PROU fer negoci amb allò públic!!

CGT Ensenyament, novembre del 2019