Acabem amb la segregació escolar

Comunicat de Deixa de Ser Una Illa-CGT Ensenyament per fer-ne difusió. Properament anunciarem xerrades sobre aquesta qüestió que tant ens preocupa.

El Camp de Tarragona, capdavanter en segregació escolar

Si mirem l’informe del Síndic de Greuges sobre segregació escolar, trobem que els municipis de Tarragona, Reus i Vila-seca es troben posicions destacades amb alts índexs de segregació escolar. De fet, la ciutat de Tarragona n’ocupa el tercer lloc.

La segregació escolar és un dels principals problemes educatius a Catalunya, tal com demostren diversos informes i estudis.

Els principals responsables són el Departament d’Educació i les administracions locals, que sovint fomenten aquesta “llibertat d’elecció” que només beneficia les famílies de major nivell seocioeconòmic. És evident que si volem una societat sense desigualtats per raó de classe, gènere, ètnia, religió, llengua o sexe, cal buscar mecanismes per revertir-les des de la composició socioeconòmica de les aules. A més, aquesta segregació genera diferències brutals entre centres. també pel que fa a condicions laborals i d’aprenentatge.

Per combatre la segregació escolar, cal:

  • No desvincular les desigualtats escolars de les desigualtats estructurals del sistema econòmic.
  • Cap tancament de línies a l’educació pública. Supressió de concerts educatius a la privada i baixada de ràtios estructurals.
  • Prou competició entre centres educatius i campanyes de matrícula/portes obertes conjuntes.
  • Zonificació escolar amb una distribució equitativa de l’alumnat amb necessitats educatives i transport gratuït per evitar la guetificació.
  • Transparència i participació sindical tant a les comissions de garanties d’admissió a l’alumnat com a les taules locals de planificació de l’oferta educativa.
  • Donar més pes a la representació de la pública en aquests organismes.
  • Cal dotar de més personal d’atenció educativa (PAE) als centres educatius, especialment de tècniques d’integració social (TIS) i educadores socials als centres amb més complexitat.
  • Denunciar-ne públicament les conseqüències, organitzar-nos i lluitar juntes!