ACCIÓ DE DEIXA DE SER UNA ILLA EN CONTRA DE L’ ORDRE D’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS

La secció sindical de CGT Ensenyament a Tarragona-Deixa de ser una illa vam convocar una concentració per denunciar l’ordre d’obertura del Departament d’Educació

Vídeo: durant la concentració vam mostrar la nostra solidaritat amb el col·lectiu de treballadors de NISSAN, que estan en lluita davant l’amenaça de tancar la fàbrica

Al facebook hi poderu trobar un recull d’imatges 

Des de la CGT denunciem irregularitats en el procediment i en la manca de recursos per poder dur-lo a terme. Sol·licitem que no s’obrin els centres fins que no es contemplin les condicions de seguretat i salut laboral necessàries. Cridem el professorat a desobeir les directrius de reentrada i a exigir condicions de seguretat.

Apel•lem excepcionalment a «l’autonomia de centres» i cridem els equips directius per a que de forma unitària prenguin la iniciativa i desobeeixin les ordres d’obertura atenent a la responsabilitat d’oferir un entorn segur i saludable per a tothom. Entenem i compartim la importància -tant a nivell educatiu com social d’obertura dels centres des de l’etapa dels 0 anys a l’educació d’adults.

Per això mateix, cal destinar tots els esforços econòmics, tan recursos humans com materials, per fer-ho de forma segura, i més tenint en compte que atenem també a infants amb una autonomia i responsabilitat molt limitada respecte a les mesures mínimes per evitar transmetre i contraure la Covid-19. Per tant, aquesta obertura no pot ser precipitada ni improvisada. És evident que aquesta reobertura de centres al juny no va encaminada a garantir el dret a l’educació en condicions de seguretat sanitària sinó a facilitar que els centres esdevinguin un lloc al qual poder deixar infants i joves davant la incompetència de la pròpia administració per fer possible la conciliació laboral i familiar. 

DENUNCIEM QUE,
 • El Departament no ofereix el servei mèdic corresponent a cada Servei Territorial, recurs essencial per poder fer les consultes i visites pertinents en aquesta emergència sanitària.
 • S’hagi delegat a les direccions dels centres els plans d’actuació per la reincorporació als centres educatius, sense que s’hagi de realitzar una avaluació de prevenció de riscos que garanteixi una reobertura de centres en unes condicions acceptables de seguretat i salut. 
 • Les direccions hagin d’assumir aquesta tasca sense tenir la formació corresponent, ni en matèria de sanitat ni en matèria de prevenció de riscos, sota la seva responsabilitat i deixant-los en una situació vulnerabilitat jurídica. La planificació d’aquesta tasca a més hauria d’estar sota la supervisió de l’organisme corresponent (PROCICAT). 
 • No s’ha consensuat amb els sindicats un pla d’incorporació als llocs de treball sense haver realitzat protocols d’actuació en matèria de seguretat i higiene específics previs a la reincorporació del personal. 
 • No s’ha garantit la neteja i desinfecció dels centres educatius abans de la seva reobertura.
 • No tenim constància que s’hagin aportat tots els equips de protecció individual necessaris i suficients que puguin garantir la salut i seguretat al personal que treballa aquests dies en els centres: mascaretes FFFP2, gel hidroalcohòlic, …
 • No s’han instal·lat pantalles de protecció en aquells llocs de treball d’atenció al públic que així ho requereixin per no ser possible respectar la distància de seguretat de dos metres. 
 • No hi ha un pla específic per poder assegurar la distància de seguretat bàsica de referència de cada alumne, ni a les aules. I veiem impossible assegurar la no coincidència en els passadissos i els lavabos.
 • No s’ha de prioritzat els caràcter preferent de teletreball tal com estableix la normativa.
 • No es tenen en compte les condicions psicosocials de les persones treballadores, ja que se’ls demana teletreball i treball presencial, amb la càrrega de treball que suposa. 
 • No s’han establert noves contractacions per tenir plantilla necessària per cobrir les ràtios que s’han establert. I que no sabem com es poden atendre a la resta de l’alumnat que no va als centres, ja que no hi haurà aquestes persones que puguin fer teletreball. 
 • Les direccions i docents estan rebent ordres contradictòries en els instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius, on s’estipula que s’ha de donar preferència d’assistència a la població escolar més vulnerable i a l’hora a la conciliació familiar i laboral. Sol·licitem que no s’obrin els centres fins que no es compleixi les condicions de seguretat i salut laboral necessàries i s’estableixin els mecanismes perquè els comitès de salut laboral territorials puguin exercir les seves funcions de prevenció (art. 39 LPRL). Convidem al Departament a elaborar un protocol d’obertura prudent basat en factors sanitaris, socials i educatius, no econòmics, que no responguin únicament a pressions empresarials que precipiten aquestes decisions. Exigim al Departament un pla concret i dotat de recursos econòmics, humans, materials, d’infraestructures, etc. Un pla que englobi el retorn de la totalitat de l’alumnat, evitant l’augment de la desigualtat educativa que s’està produint actualment. 

Per tant, des de CGT Ensenyament entenem que en l’elaboració d’aquest protocol de reobertura dels centres educatius no hi poden faltar les persones representants dels treballadors i cal que contempli les següents MESURES DE MÍNIMS:

 1.  Dotació doblada de personal docent com principal mesura per atendre l’alumnat.
 2. Adquisició de tests PCR pel personal docent, de suport (neteja, menjadors, etc.) i alumnat.
 3. Dotació de personal sanitari en plantilla pels centres educatius per fer tasques de prevenció i reforç en hàbits sanitaris de seguretat individual i col•lectiva.
 4. Dotació de suficients recursos sanitaris: termòmetres pel control rutinari de temperatura, guants, mascaretes (d’ús obligatori enlloc de voluntari), gels desinfectants, etc. i tot el que les autoritats sanitàries convinguin.
 5. Dotació de personal de neteja durant l’horari escolar (mínim de 9 a 16 h), fent èmfasi en la neteja i la higiene de WC i menjadors. Demanem la internalització del servei de neteja. 
 6. Gestió seriosa dels espais on s’han de disposar les aules per a l’alumnat, tenint en compte que en escoles d’una línia cal que disposin de 18 espais diferenciats (també a nivell acústic) i en les escoles de dos línies cal espais per a 36 aules, segons les ràtios aprovades i que d’entrada semblen adients.
 7.  Demanem als Departaments que correspongui la gestió seriosa, ferma i duradora de les mesures de conciliació laboral i familiar tan necessàries i que no poden recaure de cap manera exclusivament en l’escola (el teletreball, els permisos retribuïts no recuperables, etc.). Per tant, que el Departament d’Educació conjuntament amb les administracions pertinents garanteixin els ingressos necessaris i les mesures laborals adequades per a que les famílies puguin seguir acompanyant als seus infants des de casa. Si no es tenen en compte aquestes demandes, i el Departament continua desemparant la comunitat educativa de cara a l’inici del nou curs, seguirem convocant les mobilitzacions necessàries, si convé també la VAGA INDEFINIDA, fins que la seguretat sanitària i l’educació siguin la prioritat del Departament. Fem una crida social demanant el recolzament de tota la societat i especialment de les famílies, a que la reobertura dels centres educatius sigui segura, per motius educatius i socials.

      CGT ENSENYAMENT