Aclariment sobre perquè en algunes nòmines apareix el concepte “acord 24-11-08” i en d’altres no.

Fa referència a l’acord pel qual s’havia d’arribar el curs passat a un increment global del 3% de la massa salarial.

Una part del professorat van arribar al 3% sumats els increments salarials (2%), els increments en la paga extra del desembre i altres increments en el complement específic i, per tant, ara no cobren endarreriments; mentre uns i unes altres no van arribar a l’esmentat increment i com a conseqüència cobren ara la diferència.