Aclariments increments salarials.

El passat 27 de gener de 2020 es va aprovar en la Mesa General de Funció pública l’increment retributiu d’un 2% en les retribucions bàsiques i complementàries des de l’1 de gener del 2020. Aquest increment el cobrarem amb caràcter retroactiu a la nòmina d’aquest mes de març.
A més, també s’incrementaran les retribucions amb un màxim d’un 1% segons hagi incrementat el PIB. Aquest augment variable tindrà efecte a partir de l’1 de juliol. El percentatge que s’aplicarà serà el següent:
un 1% si el PIB és igual al 2,4% o superior al 2,5%
un 0,80% si el PIB és igual al 2,4%
un 0,60% si el PIB és igual al 2,3%
un 0,40% si el PIB és igual al 2,2%
NOMÉS PERSONAL DEL CEB ↓
  • Aquest any 2020 rebrem el 60% de la paga extra de 2013 que quedava pendent. L’any passat ens van pagar l’altre 40%
  • Qui no va renunciar a la última bestreta (pactada a l’annex del CEB del conveni, disposició addicional pàgina 19) ,  va cobrar la paga sencera del 2014, i serà retornada quan l’aboni la Generalitat.
  • Qui va renunciar, en principi serà retornada entre el 2021 (55%) i el 2022 (45%)