Acord sobre la gestió de la borsa d’interins -substitucions-

Aquest acord el que fa només és prorrogar i donar continuïtat als punts 6 i 7 de l’acord per la gestió de llista per substitucions del professorat interí. Els punts en qüestió de l’acord que van signar tots el sindicats estan dins d’un apartat de mesures excepcionals (en cas de necessitat):

6. Nomenaments anuals per cobrir substitucions en un àmbit comarcal. (es diferent del que s’aplica als interins acollits a les garanties de continuïtat)

7. Procediment d’urgència. (si durant el curs es necessita mestres d’una/es especialitats determinades, s’ofereix al professorat de secundària que vulguin optar a aquesta modalitat)

Text complert