Acreditació de la competència digital docent

La Resolució, de 3 de febrer de 2023, defineix les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent amb dues modalitats:

 1. D’ofici, al personal docent dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics dels quals el Departament d’Educació té registre de la seva informació.
 2. Per sol·licitud individual d’un nivell de competència digital docent, que no es mostra d’ofici, i que no consta als registres del Departament d’Educació.

Acreditació d’ofici de la competència digital docent (procediment automàtic)

El Departament d’Educació acredita d’ofici a tot el personal docent que reuneix els requisits especificats a la Resolució, de 3 de febrer de 2023, i en funció de la informació que consta als registres informàtics, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

L’acreditació de cadascun dels nivells de la competència digital docent mitjançant aquest procediment automàtic, pot ser consultada per la persona interessada.

Accedeix a l’aplicació 

Més informació al següent enllaç.

 • Comprova el nivell acreditat i la informació valorada per assolir-lo
 • Consulta i descarrega’t el certificat i la còpia autèntica del nivell acreditat a la XTEC
 • Comprova el nivell acreditat a l’ATRI

Sol·licitud individual per acreditar la competència digital docent

En cas que consideris que pots acreditar un nivell de competència digital docent, que no es mostra d’ofici, revisa si compleixes els requisits següents:

 • Si et pertoca un nivell d’acreditació superior, segons s’especifica a la Resolució, de 3 de febrer de 2023.
 • Si tens certificats de formació de l’àmbit digital emesos per entitats alienes al Departament d’Educació que no consten al teu expedient. Hauràs d’enviar el certificat a través de la sol·licitud individual adjuntant el programa de l’activitat formativa.
 • Si tens certificats de formació de l’àmbit digital emesos per entitats alienes al Departament d’Educació que consten al teu expedient i que no han estat considerats per a l’acreditació. Fes la petició a través de la sol·licitud individual adjuntant el programa de l’activitat formativa.
 • Si has fet activitats docents amb aplicació de les tecnologies digitals per acreditar els nivells B1 i B2. En aquest cas, has d’enviar només els models de certificat signats per la direcció del centre o cap de servei. Trobaràs els models de certificat en aquesta pàgina, des d’on podràs fer la petició.
 • Si et correspon un nivell C1 o C2 per trajectòria professional i/o acadèmica (el termini per acreditar a través d’aquest procediment no està obert).
 • Si has obtingut un certificat oficial d’acreditació d’un nivell específic de competència digital docent emès fora de Catalunya.

En cas de dubte, pots adreçar la teva consulta a la bústia de contacte del Departament.

Sol·licita la incorporació de certificats de l’àmbit digital que no consten a l’expedient de formació (XTEC), i la valoració d’aquests per a la competència digital docent

Consulta els requisits a l’apartat Expedient de formació i certificació d’activitats de la XTEC.

Com t’has d’identificar

 • Docents de centres públics del Departament d’Educació: credencials GICAR. Accés: Portal ATRI.
 • Docents de centres privats concertats, municipals i de la borsa de treball del personal interí docent del  Departament d’Educació: idCAT Mòbil/certificat digital/cl@ve. Accés: Portal FOR.

Sol·licita la valoració per a l’acreditació de la competència digital docent

 • Certificat de l’àmbit digital que consta al vostre expedient de formació, emès per una entitat aliena al Departament d’Educació, que no ha estat considerat per a l’acreditació. És indispensable adjuntar el programa de la formació.

En triar aquesta opció a l’aplicació, et permetrà seleccionar la formació que vols que es valori. Serà indispensable que adjuntis el programa amb objectius i continguts perquè es pugui valorar. (No adjuntis certificats de la XTEC.)

 • Certificat d’activitats docents amb aplicació de les tecnologies digitals per acreditar els nivells B1 i B2 signats per la direcció del centre o cap de servei. Adjuntar només els models següents: (No adjuntis certificats de la XTEC.)
 • Documentació de trajectòria professional i acadèmica per acreditar els nivells C1 i C2 (el termini per acreditar-ho no està obert).
 • Certificat oficial d’acreditació d’un nivell específic de competència digital docent emès fora de Catalunya. Només s’admetran certificats que acrediten un nivell específic directament. (No adjuntis certificats de la XTEC.)

Com t’has d’identificar

 • Docents de centres públics del Departament d’Educació: credencials GICAR. Enllaç: Portal ATRI.
 • Docents de centres privats concertats i de la borsa de treball del personal docent interí del Departament d’Educació: idCAT Mòbil/certificat digital/cl@ve. Enllaç: Portal FOR.

Data d’actualització:  07.05.2024