Actualització de la bossa de personal interí/substitut

Nota rebuda del Departament:
“Durant aquest termini, els interins que hagin prestat 3 o més anys de serveis a 31 d’agost de 2007 i que es trobessin treballant el curs 2006-2007 o que haguessin estat autoritzats pel departament d’Educació a no prestar serveis docents durant aquest curs, podran acollir-se a les garanties de continuïtat.

Les persones que actualment estan acollides a les garanties de continuïtat, no han de fer cap sol·licitud per continuar-hi acollides ja que se’ls prorrogarà d’ofici fins a 31 d’agost de 2011.

Aquelles per5sones que no vulguin continuar acollides a l’acord, poden demanar-ho presentant una sol·licitud als SSTT durant el mateix termini del 21 al 28 de gener, ambdós inclosos.

La consulta i actualització de les dades i la sol·licitud per acollir-se es farà mitjançant l’aplicatiu informàtic”.

Per anar a la documentació del Departament cliqueu aquí