Actualització de la formació en alternança

S’ha publicat al DOGC la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

Mitjançant aquest text s’actualitza el model de formació en alternança, amb la finalitat d’obrir nous àmbits de cooperació entre el centre educatiu i les empreses i entitats, que permetin nivells més alts de compartició de responsabilitats formatives i que potenciïn les possibilitats de relació entre les empreses i els centres educatius.

1810438.pdf​EDU/2085/2020, de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.