Actualització i modificació de les dades de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013

Enllaç a la RESOLUCIÓ ENS/1016/2012, de 22 de maig. S’anuncien els terminis següents:

  • Borsa provisional per al curs 2012-2013: 4 de juny de 2012. A la llista hi figuraran el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d’ordre que correspon a cada persona candidata. El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que hi hagi al registre informàtic el dia 14 de maig de 2012. Periode de reclamació: del 4 al 18 de juny de 2012
  • Modificació de les dades de la borsa per al curs 2012-2013 del 4 al 18 de juny de 2012.
  • Confirmació de la continuïtat a la borsa del curs 2012-2013 (personal que no té serveis prestats): del 4 al 18 de juny de 2012
  • Borsa definitiva per al curs 2012-2013: primera quinzena del mes de juliol.
  • El dia 17 de setembre de 2012 el personal interí i substitut que no hagi estat nomenat en aquella data podrà modificar l’àmbit territorial preferent.
  • Nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa al llarg del curs 2012-2013: durant la darrera setmana dels mesos d’octubre, gener i març.