Adaptació de les mesures del Pla d’actuació covid-19 fins a final de curs

​​​​​El Departament de Salut ha aprovat la Resolució SLT/1489/2022, de 18 de maig, per la qual s’adapten les mesures del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, d’acord amb el document Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos, aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 3 de maig de 2022.

Entre d’altres, el nou Pla fa referència a mesures com l’ús de la mascareta, permet la interacció entre els grups de convivència​​ i estableix les recomanacions generals d’actuació davant de símptomes compatibles amb la covid-19.​

Trobareu tota la informació resumida en el document Darrers canvis al Pla d’actuació per a centres educatius.

Resolució SLT/1489/2022​, de 18 de maig, per la qual s’adapten les mesures del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia​.

RESUM DELS DARRERS CANVIS AL PLA D’ACTUACIÓ PER A CENTRES EDUCATIUS 

Mascareta 

La mascareta deixa de ser obligatòria a tots els centres educatius, inclosos els  d’educació especial, tant als espais interiors com als exteriors. 

▪ L’ús de la mascareta sí que continua sent obligatòria en el transport escolar

Grups de convivència estable (GCE) 

En la situació actual els grups de convivència estable (GCE) poden interaccionar  entre si tant a l’exterior com a l’interior. Es recomana mantenir l’organització en GCE  al menjador escolar i, en tot cas, tenir cada GCE identificat per si fos necessari  reorganitzar la limitació de contactes en cas que es produís un canvi en la situació  epidemiològica. 

MESURES QUE ES MANTENEN  

Ventilació 

▪ La priorització dels espais a l’aire lliure i la ventilació continuen sent mesures  prioritàries. 

Higiene de mans i etiqueta respiratòria 

▪ Es recomana prioritzar el rentat de mans amb aigua i sabó en la mesura que sigui  possible, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó, i si no és possible es pot utilitzar  durant 20 segons gel hidroalcohòlic. Quan les mans tenen brutícia visible el gel  hidroalcohòlic no és suficient i cal fer servir aigua i sabó. 

▪ Etiqueta respiratòria (en tossir o esternudar, no retirar-se la mascareta en cas  d’usar-la, i cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat), i evitar tocar-se el nas,  els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió. 

Recomanacions generals d’actuació davant símptomes compatibles amb la COVID-19 o  amb una malaltia infecciosa aguda transmissible 

▪ Es recorda de forma general, i com a fruit de l’aprenentatge de la pandèmia, que no es  recomana l’assistència al centre quan una persona presenti símptomes aguts  compatibles amb COVID-19 o una altra malaltia infecciosa aguda i potencialment  transmissible. Aquesta mesura també té justificació pel benestar mateix de la població  infantil. 

▪ Es podrà reprendre l’assistència al centre educatiu davant una millora evident de la  simptomatologia i quan s’hagi estat sense febre les darreres 24 hores.