Ajornament de les eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars i pròrroga del seu mandat

RESOLUCIÓ EDU/2997/2020, de 19 de novembre, per la qual s’acorda ajornar les eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es prorroga el mandat dels membres objecte de renovació.

S’ajornen, per un any, la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, per al compliment de les mesures de prevenció de la salut als centres educatius.

El calendari de celebració de les properes eleccions es fixarà en el moment en què la situació epidemiològica ho permeti, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Es prorroga el mandat dels representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de renovació, de forma transitòria, per l’actual curs escolar 2020-2021 i fins a la celebració de les eleccions, previsiblement durant el primer trimestre del curs 2021-2022.