Al·legacions a la comunicació de vaga i denúncia presentada per CGT

AL•LEGACIONS A LA COMUNICACIÓ INDIVIDUAL DE VAGA
DE LES DIRECCIONS

La vaga del 17 de març de 2010, tant en la convocatòria legal feta pels sindicats com en la posterior ordre de serveis mínims, afectava únicament a les hores de docència i activitats d’horari fix als centres educatius de cada professional.

Malgrat que CGT Ensenyament ja ha interposat denúncia davant el Departament de Treball, l’aplicatiu que han d’omplir les direccions del centres públics per enviar al Departament les dades de vaguistes, no permeten introduir les hores de treball efectiu al centre en dimecres de cada docent vaguista.

Per la qual cosa, proposem als docents que van secundar la convocatòria de vaga que presentin al•legacions (adjuntem model) en el termini de 5 dies a partir de rebre la comunicació individual.

A les al•legacions cal adjuntar l’horari setmanal o certificació individual d’hores de permanència en el centre (els dimecres, com el 17 de març) expedit per la direcció.

De tots els documents feu original i còpia i quedeu-vos amb la còpia registrada. En cas que es posin impediments a la recollida de les vostres al•legacions, registreu-les a la secretaria del centre.

Com a CGT Ensenyament estem estudiant les mesures legals a prendre en cas que no permetin a les direccions o a vosaltres al•legar les hores de docència i activitats d’horari fix de l’esmentat dia.

En funció de com es procedeixi al descompte per vaga (amb comunicació prèvia o directament en nòmina sense comunicació) us informarem del següent pas: recurs d’alçada o reclamació de quantitats.

Març de 2010

En annexos: model d’al·legacions i còpia de la denúncia presentada per CGT