Comunicat de CGT sobre la vaga d’ahir

Comunicat CGT de la jornada de vaga i manifestació del 17-M

El professorat surt al carrer massivament contra la política del Departament

Un cop més el professorat de l’escola pública, amb el suport d’estudiants i la participació de mares pares i va omplir la Via Laietana amb unes 50.000 persones. Amb una jornada de vaga que ha registrat una aturada entre el 40% i el 60% (segons territoris o etapa educativa), i malgrat els serveis mínims abusius, el seguiment de la convocatòria representa un impuls important per recuperar la lluita contra el desenvolupament de la LEC que accentua els aspectes més regressius de la llei i les reiterades agressions als centres públics amb les constants retallades.

CGT fa una valoració per tant positiva en conjunt de la vaga i la manifestació si bé som conscients a la vegada, que una part del professorat que comparteix les reivindicacions comunes no ha donat suport a la convocatòria entre d’altres raons perquè des de fa temps s’està reclamant un pla de mobilitzacions contundent que faci enrere aquesta política educativa que fins fa pocs dies encara anava empitjorant: supressió de batxillerats, tancament de línies de P3, retalls de dotació econòmica als centres pel propers curs,no cobertura de les baixes des del primer dia, ràtios per sobre els límits legals, falta de construcció de nous centres en poblacions amb oferta de P3 insuficient, etc.

Des de CGT considerem que les properes eleccions al Parlament, ens situen en un moment propici per fer enrere aquesta política educativa i aturar el procés de privatització a que està sotmesa l’educació publica . Recollim les demandes de moltes zones i instem a la resta de sindicats a convocar aturades que contemplin dos o més dies de vaga seguits, així com la implicació de les famílies en una mobilització social més àmplia.

Volem agrair finalment tant la participació de professorat i estudiants en aquesta jornada de lluita, com de la resta de docents que malgrat no secundar la vaga tenen una clara posició de rebuig a la Conselleria i el Departament que esperem sumar en futures accions.

Federació d’ensenyament de CGT

17 marc de 2010