Altres patologies considerades vulnerables a l’acció del virus. Instancia intranet.

Com a membres del Comité de Salut del Consorci ens fan arribar la següent informació:
En data 22 de maig de 2020 el Ministerio de Sanidad ha actualitzat el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al SARS-Cov-2 (COVID-19). En aquest protocol s’han afegit, a més de les ja considerades amb anterioritat, altres patologies considerades vulnerables a l’acció del virus: Malaltia hepàtica crònica severa,  Insuficiència renal crònica, Immunodepressió i Obesitat Mòrbida (IMC>40)
Per aquest motiu, s’ha enviat un correu a tot el personal del Consorci d’Educació, amb la finalitat d’informar-lo i, si s’escau, pugui actualitzar el formulari que va complimentar dies enrere.
Recordem que l’enllaç és el següent:https://forms.gle/XMdHkCRJ9L22Z83T7

Des de CGT ja hem expressat que un formulari google no és la millor eina per mantenir la privacitat de dades, però ens diuen que no han tingut temps de desenvolupar cap eina adient. A propòsit d’aquesta circumstància i després d’haver registrat instàncies en el passat al respecte dirigides al Consorci i sense cap resposta, hem enviat instància a l’Ajuntament i a l’Institut Municipal d’Informàtica solicitant accés a la intranet de l’Ajuntament i un sistema de comunicació directe amb el Consorci d’Educació