Ampliació de la borsa de treball d’educador/a bressol,

termini fins el 21 de març de 2016 per presentar les instàncies.

En aquest enllaç teniu tota la informació:


Borses d’aspirants per a suplències i/o interinatges en centres docents municipals gestionats per l’Institut Municipal d’Educació.

Altres especialitats docents en centres docents municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (Primària i Educació Especial Primària, Secundària A, Professorat tècnic de Formació Professional, Professorat arts plàstiques i disseny,Mestres de tallers i Subalterns/es)